Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Danışma Kurulu 
  Bilim Kurulu 
  Düzenleme Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri 
  Kongre Programı 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

 Tema ve Konular

 Kongre Teması
 
Okul Geliştirme Sürecinde Öğretmen ve Yönetimin Niteliği: Politika ve Uygulamalar

 Kongrenin Ana Başlık / Konuları

Öğretmenin Mesleki Gelişimi

»  Eğitim fakültelerinde yeniden yapılanma ve kalite
»  Öğretmen yetiştirme ve istihdam politikaları
»  Öğretmenlerin okulda mesleki gelişimi
»  Okulda ve sınıfta aksiyon (eylem) araştırması
»  Öğretmen performansını değerlendirme
»  Mentorluk (Öğretmen yetiştirmede rehberlik ve danışmanlık)
»  İyi ve örnek uygulamalar

Eğitim ve Öğretim
Liderliği

»  Okul yöneticisi yetiştirmede yönelimler
»  Yöneticilerin performansının değerlendirilmesi
»  Mentorluk (Yönetici yetiştirmede rehberlik ve danışmanlık)
»  Yöneticinin mesleki gelişimi

Eğitimde Kalite

»  Kalite geliştirmede akreditasyon
»  Zorunlu eğitimde kalite ölçütü olarak uluslararası sınavlar
»  Eğitimde uluslararasılaşma ve kalite

Eğitim, Okul, Kültür ve Toplum İlişkileri

»  Küreselleşme ve eğitim politikaları
»  Kültürel değişme sürecinde eğitim
»  21. yüzyılda eğitim ve öğretim
»  Hayat boyu öğrenme

Eğitim ve Okul
Reformu

»  Zorunlu eğitimde hızlı değişim politikalarının öğretmenin geliş. etkisi
»  Yenilik ve değişim: Uygulama sorunlarına çözümler
»  Eğitimde reform hareketleri ve değişime direnç

Yükseköğretimin
Yönetimi

»  Yükseköğretim ve eğitim politikaları
»  Yükseköğretim yasası ve üniversitelerin geleceği
»  Yükseköğretimde uluslararasılaşma

Eğitim Politikaları

»  Dünyada eğitim ve okul politikaları
»  Zorunlu eğitim politikaları
»  Yükseköğretim politikaları
»  Mesleki ve teknik eğitim politikaları

DUYURULAR

Sonuç Bildirgesl


Kongre Sonuç Bildirgesine
aşağıdaki linke
tıklayarak ulaşabilirsiniz

Sonuç Bildirgesi

 

Kongre Albümü


Kongre süresince çekilen
fotoğraflara aşağıdaki linke
tıklayarak ulaşabilirsiniz

Kongre Albümü

 

Kongre Gerçekleştirildi


8. Ulusal Eğitim Yönetimi
Kongresi, Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsünde
7-9 Kasım 2013 tarihlerinde
başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Tüm katılımcılarımıza
ve emeği geçen herkese
teşekkür ederiz.


 

Özetler Kitabı ve Program


Kongre bildiri özetleri
kitabına ve programa
aşağıdaki linklere tıklayarak
ulaşabilirsiniz

Bildiri Özetleri Kitabı

Kongre Programı

 
 
 
 

Tasarım ve Programlama: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü - Göztepe, Kadıköy, İstanbul © 2013