Ana Sayfa 
  Tema ve Konular 
  Danışma Kurulu 
  Bilim Kurulu 
  Düzenleme Kurulu 
  Yürütme Kurulu 
  Önemli Tarihler 
  Yazım Kuralları 
  Başvuru Formu 
  Katılım Ücretleri 
  Kongre Programı 
  Sosyal Etkinlikler 
  Ulaşım ve Konaklama 
  İletişim Bilgileri 

Değerli Eğitimci Meslektaşlarımız,

24-26 Mayıs 2012 tarihinde Malatya’da düzenlenen 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin Marmara Üniversitesi’nde düzenlenmesine karar verilmişti. EYEDDER’in çalışmalarındaki birtakım gecikmeler, ulusal ve uluslararası kongre takvimleri dikkate alınarak 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin 7-9 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin ana teması, “Okul Geliştirme Sürecinde Öğretmen ve Yönetimin Niteliği: Politikalar ve Uygulamalar” olarak belirlenmiştir. Malatya kongremizde ağırlıklı olarak uygulamaya ilişkin sorunlara yer verilmişti. Bu Kongremizde, konunun devamı olarak, sorunların çözümüne yönelik araştırmalar ve öneriler üzerinde durularak, ortaya konulan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler sunulması hedeflenmiştir. Eğitim süreçlerinde kaliteyi yakalamak için insan kaynaklarının kapasitesinin geliştirilmesi, stratejik bir öncelik alanıdır. Öğretmenlerin niteliğini, hizmet öncesinde ve hizmet içinde arttırmaya çalışmak, en kestirme ve çabuk sonuç verecek, genç nesilleri en fazla etkileyecek bir çözüm yolu olarak yıllardır vurgulanmaktadır. Öğretmen niteliğini dikkate almadan oluşturulacak politika ve uygulamaların istenen yararı sağlayamayacağı açıktır. Öğretmenlerin sadece verilen kararların uygulayıcısı olarak değil, düşünen, uygulayan, ekip kurup sorun çözen, uygulamalarını paylaşan ve okul geliştirme sürecine katılması gereken bir grup olduğu bilinmektedir. Önemli olan, okulun ve sistemin, öğretmenlere gelişme için ortam ve fırsatlar sunabilmesidir. Okul, öğrenci ve öğretmene daha fazla odaklanmanın ve onları geliştirmenin, üst sistemin politika ve düzenlemelerini de etkileyebileceği öngörülmektedir.

Böylece düşünme, araştırma, karar verme, uygulama, değerlendirme yapma sonucunda ortaya çıkabilecek etkili uygulama ve yaklaşımların yaygınlaştırılması gündeme gelebilecektir. Öğretmenlerin hizmet içinde yetişmesi, eğitim yönetiminin öncelikli konularındandır. Bu doğrultuda, kongremizin alt temaları; öğretmen, okul ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimleri; eğitim ve öğretim liderliği; eğitimde kalite; eğitim, okul, kültür ve toplum ilişkileri; eğitim ve okul reformu; yükseköğretimin yönetimi ve eğitim politikaları olarak düzenlenmiştir.

Alanla ilgili bütün akademisyenler, lisansüstü eğitim öğrencileri, öğretmenler, okul ve eğitim yöneticileri, potansiyel okul ve eğitim yöneticileri, müfettişler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın her düzeydeki yöneticilerini, Kongremize katılmaya davet ediyoruz. Eğitim sistemimizin sorunlarının, eğitim sisteminde ve okulda kapasite geliştirerek çözülebileceği düşüncesinden hareketle kongremize katkıda bulunmanızı dileriz. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan ve bu vesileyle meslektaşlarımızı İstanbul’da, Marmara Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı mutluluğumuzu belirtir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongremizi Destekleyenler

      

     

              

DUYURULAR

Sonuç Bildirgesl


Kongre Sonuç Bildirgesine
aşağıdaki linke
tıklayarak ulaşabilirsiniz

Sonuç Bildirgesi

 

Kongre Albümü


Kongre süresince çekilen
fotoğraflara aşağıdaki linke
tıklayarak ulaşabilirsiniz

Kongre Albümü

 

Kongre Gerçekleştirildi


8. Ulusal Eğitim Yönetimi
Kongresi, Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsünde
7-9 Kasım 2013 tarihlerinde
başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Tüm katılımcılarımıza
ve emeği geçen herkese
teşekkür ederiz.


 

Özetler Kitabı ve Program


Kongre bildiri özetleri
kitabına ve programa
aşağıdaki linklere tıklayarak
ulaşabilirsiniz

Bildiri Özetleri Kitabı

Kongre Programı

 
 
 
 

Tasarım ve Programlama: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü - Göztepe, Kadıköy, İstanbul © 2013